AİA Nedir ?

Avrupa İşletmeler Ağı – AİA

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ’lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı’nı devreye sokmuştur. Öncelikli amacı KOBİ’lere kendi yenilikçi potansiyellerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve Avrupa Komisyonu politikaları hakkındaki farkındalıklarını artırmak olan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Girişimcilere öneri alabilecekleri ve kolayca ulaşabilir geniş iş desteği hizmetinden faydalanabilecekleri tek duraklı bir hizmet sunmaktadır. Bu sayede firmalar hem Avrupa Birliği ve uluslar arası ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabileceklerdir.

Ağ, işletmelere özellikle diğer ülkelerde iş ortağı aramalarında yardımcı olmakta, şirketin ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla yerinde ziyaretler düzenlemekte, finansmana erişimine yardımcı olmakta ve iş konusunda geniş çapta öneriler sunmaktadır. Ağ veritabanı ise farklı iletişim noktalarının birbiriyle sürekli iletişim halinde olmasını ve ortaklık öneri ve taleplerinin bir havuzda toplanmasını sağlamaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği’nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye,  Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna, ABD, Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 54 ülkede, 600’e yakın ortak kuruluş ve 5000’e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ’lere hizmet vermektedir.

AİA-İş Desteği Yanınızda logo