Faydalı Linkler

WB-BIN- Batı Karadeniz Konsorsiyumu Ortakları
KOSGEB Sinop Müdürlüğü http://www.kosgeb.gov.tr
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası http://www.ctso.org.tr
DÜSİMER – Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi http://www.dusimer.duzce.edu.tr
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
İhracatçı Bilgileri
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhr. Brl. Genel Sekreterliği http://www.itkib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.egebirlik.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikeri Genel Sekreterliği http://www.uib.org.tr
Antalya İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.aib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.gaib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.detkib.org.tr
Karadeniz İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.kib.org.tr
Orta Anadolu İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.oaib.gov.tr
Doğu Anadolu Anadolu İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.daib.org.tr
İstanbul İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.iib.org.tr
İstanbul Maden ve Metaller İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterliği http://www.immib.org.tr
Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhr. Brl. Genel Sekreterliği http://www.dkib.org.tr
Avrupa Birliği ile İlgili Linkler
Avrupa Birliği Ana Sayfası http://europa.eu
Avrupa Birliği Kurumları http://europa.eu.int/institutions/index_en.htm
Avrupa Parlamentosu http://europarl.europa.eu
Avrupa Birliği Konseyi http://consilium.europa.eu
Avrupa Komisyonu http://ec.europa.eu
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı http://curia.europa.eu
Avrupa Sayıştayı http://www.eca.europa.eu
Avrupa Yatırım Bankası http://www.eib.europa.eu
Avrupa Para Enstitüsü http://www.ecb.int
Avrupa Birligi Genel Yayınlari http://publications.europa.eu
Avrupa Birliği Bülteni http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/200405/so
Avrupa Birliği Hukuku http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Topluluk Araştırma ve Geliştirme Bilgi Hizmeti Avrupa Birliği Entegrasyonu http://cordis.europa.eu/en/home.html
AB Politikaları http://europa.eu/pol/index_en.htm
1996 Hükümetler Arası Konferansı http://europa.eu.int/en/agenda/igc-home/
EURO – Avrupa için tek para http://europa.eu.int/euro/entry.html
Avrupa Birliği Vatandaşlarının Hakları http://ec.europa.eu/youreurope/
Irkçılığa karşı Avrupa http://ec.europa.eu/employment_social/
Avrupa Birliği Antlaşması http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.h
AB Türkiye Temsilciliği http://www.avrupa.info.tr
AB Genel Sekreterliği http://www.abgs.gov.tr
AB Politikaları http://www.ankara.edu.tr/rescenter/ataum
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi http://europa.eu/pol/index_en.htm
AB Haber Web Haber Portalı http://www.abhaber.com/
Expanding Exports Helpdesk (Ihracat gelistirme yardim masasi) http://exporthelp.europa.eu/
KOBİ`LER için Kurumsal Sosyal Sorumluluk http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index.htm
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi http://www.ortakgelecek.net
Avrupa Birliği Bilgi Büroları
Gaziantep Bilgi Bürosu – Gaziantep Ticaret Odası http://www.gto.org.tr
Diyarbakır Bilgi Bürosu – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası http://www.dtso.org.tr
İzmir Bilgi Bürosu – Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği http://www.esiad.org.tr
Mersin Bilgi Bürosu – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası http://www.mtso.org.tr
Kayseri Bilgi Bürosu – Kayseri Ticaret Odası http://www.kayserito.org.tr
Denizli Bilgi Bürosu – Denizli Sanayi Odası http://ab.dso.org.tr
Bursa Bilgi Bürosu – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası http://www.btso.org.tr
Trabzon Bilgi Bürosu – Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası http://www.ttso.org.tr
Samsun Bilgi Bürosu – Samsun Sanayi ve Ticaret Odası http://www.samsuntso.org.tr/
Antalya Bilgi Bürosu – Antalya Ticaret ve Sanayi Odası http://www.atso.org.tr
Adana Bilgi Bürosu-Adana Ticaret Odası http://www.adana-to.org.tr
Van Bilgi Bürosu- Van Ticaret Odası http://www.vatso.org.tr
Konya AB Bilgi Bürosu http://www.kso.org.tr/abbilgi
Çeşitli Uluslar arası Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler http://www.un.org
Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği http://www.ascame.com
Dünya Ekonomik Forumu http://www.weforum.org
Dünya Odaları Bilgi Ağı http://www.worldchambers.com
Dünya Ticaret Örgütü http://www.wto.org
Sanayi Kalkınma Forumu http://www.unido.org
Uluslarası Çalışma Örgütü http://www.ilo.org
Birleşmiş Milletler http://www.worldbank.org
Dünya Bankası http://www.worldbank.org
Uluslararası Gümrük Tarife Bürosu http://www.bitd.org
Uluslarası Para Fonu http://www.imf.org
Fuar Arama Sayfaları
TOBB`un fuar sayfası http://www.tobb.org.tr/fuarlar/fuarlar.php
TÜYAP fuarcılık ana sayfası http://www.tuyap.com.tr/
CNR Fuarcılık Ana Sayfası http://www.cnrexpo.com
İzmir Fuarlarının Duyurulduğu Site http://www.izmirfair.com.tr/
Yurtiçi ve yurtdışı milli katılımlı fuarlar listesi http://www.fuarplus.com/
Yağmur Fuarcılık ana sayfası http://www.yagmurfuarcilik.com/
Ladin Fuar ve Kongre Hizmetleri A.Ş. http://www.ladin.com.tr
Meridyen Fuarcılık http://www.meridyenfair.com
Forum Fuarcılık http://www.forumfuar.com/