Hizmetlerimiz

Avrupa İşletmeler Ağı WB-BIN Konsorsiyumunun KOBİ’lere sunduğu hizmetler:

Bilgilendirme ve Danışmanlık

 • Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen (Finansa Erişim, Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği vb.)
 • Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği’ne Proje Yazma Teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler
 • Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara AİA danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti
 • Dönemsel bültenler: AB mevzuatına uyum çalışmaları, AB’deki son gelişmelere ilişkin güncel haberler, AİA iş birliği güncel teklifleri.
 • E-posta duyuruları (haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler vb.)
 • Firmanızın dış ticarete ne kadar uyumlu olduğu analizi

 

KOBİ’ler Arası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma

 • İşbirliği konusunda dünyanın en büyük veritabanı
 • 10000 in üstünde işbirliği profili
 • Firmaya özel ticari ortak arayışı
 • Uluslararası fuarlarda Potansiyel Ortaklarla yüz yüze görüşme etkinlikleri
 • Ticari işbirliği veri tabanı: Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dahil olan ellinin üzerinde ülkedeki tüm firmalara ulaşma imkanı
 • Dış ticaret eğitim programları
 • Ülke günleri ve fuarları
 • Yurt dışı iş gezileri

 

Yenilikçilik: Teknoloji alanında KOBİ’lere destek

 • Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknoloji Transferleri
 • Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri,
 • Teknoloji izleme bültenleri,
 • Teknoloji transferi anlaşmaları ve 14000 in üzerinde işbirliği profili
 • Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdışı),
 • Teknoloji ve ortak arama hizmetleri,
 • Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup toplantıları,
 • Eğitim faaliyetleri,
 • İnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşımı.