WB-BIN Batı Karadeniz Konsorsiyumu

Batı Karadeniz İş ve İnovasyon Ağı-WBBIN LOGO KURUMSAL

 

Avrupa İşletmeler Ağının Türkiye’de bulunan 11 konsorsiyumundan biri olan Batı Karadeniz İş ve İnovasyon Ağı Konsorsiyumu, WB-BIN’in (West Black Sea Business and Innovation Network) Koordinatörü ve ortağı KOSGEB Sinop Müdürlüğü‘dür. WB-BIN Konsorsiyumu, bölgede 9 ilde faaliyet göstermektedir. Bunlar; Sinop, Çorum, Düzce, Kastamonu, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın ve Zonguldak’tır.

WB-BIN Konsorsiyumu diğer ortaklar:

  • Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
  • DÜSİMER (Düzce Üniversitesi Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi)’dir.

2015 yılı Ocak ayından itibaren bölgede faaliyetlerine başlayan WB-BIN Konsorsiyumu iletişim noktalarına başvuran KOBİ’ler, ağa bağlı 54 ülkeden 600’e yakın merkeze ulaşmış olur. Böylece, KOBİ’ler tek bir telefon veya e-posta ile istedikleri ülkeyle veya konuyla ilgili 5000’den fazla uzmanın danışmanlığında, Avrupa Birliği yabancı ortak arayışları, yeni pazarlara giriş, yeni teknoloji arayışları ve teknoloji işbirlikleri, sektörlerindeki inovasyon olanakları konusundaki hizmetlere ulaşmış olacaklardır.

DÜSİMER Logo

KOSGEB logoindir